You are currently viewing מאיה גורדין

מאיה גורדין

"…. לשמוע אנשים שצחקו, התרגשו ואף הזילו דמעה… תודה שהייתם שם איתי…! לגעת באנשים דרך היצירה, לפגוש רעיונות של יוצרים מוכשרים, זה להביע את עולמי דרך האמנות.

אני מודה למורותיי הנפלאות. לבלה שקאטוב האחת והיחידה, עם כשרון אינסופי ומקצועיות בלתי מתפשרת שלימדה אותי הפעלת הבובות ועמידה על במה…זה היה אחד השיעורים המשמעותיים בחיי. לדבורה צפריר מלאת שמחת חיים ואנרגיות, שלימדה אותי עיצוב ובניית בובות. ההתבוננות, הניסיון והדיוק שלה תמיד חידדו והעלו את היצירה מעלה. תודה למורתי מיכל סבירוני שביימה וליוותה אותי כל השנה המאתגרת הזו.

מודה לכן יקרות, ולבית ספר  שהיה בשבילי בית חם."

מאיה