You are currently viewing זויה קניגסברג

זויה קניגסברג

"בכל התחיל בקורס קיץ קצר עם הבובנאית הנפלאה והמבריקה גילי אולמר קוזין, המשיך לקורס סמסטרילי כפול והתרחב לתוכנית  שנתית שבמסגרתה יצרתי את הצגת תיאטרון הבובות בסגנון תיאטרון ניר איתה אני מופיעה ברחבי הארץ במסגרת סל תרבות ארצי.  …נהניתי בו מכל רגע. נסעתי מרחקים ארוכים באוטובוסים עם תיקייה עצומה ועם התלהבות גדולה. אני ממשיכה להשתלם בקורסים המגוונים והמרתקים שבית הספר מציע בקיץ ולאורך שנת הלימודים…"

זויה