קורס מספר 48

ביבליותרפיה – תרפיה דרך סיפורים ובליווי בובות

בהנחיית אלית ובר

מועד הקורס      יום חמישי 10:00 – 13:15

היקף הקורס      56 שעות – 2 ש"ש

תאריך פתיחה   17/02/2022

קורס בזום

ביבליותרפיה – תרפיה דרך סיפורים ובובות

הביבליותרפיה היא סוג של טיפול רגשי. באמצעות תרגילי כתיבה אנו מעלים תכנים המבטאים את עולמינו הפנימי ומאפשרים דרך יצירתית לעסוק בו. בקורס נתנסה בתרגילי כתיבה ביבליותרפיים ונחקור את כוחה של הבובה והחפץ לייצג את הסיפור האישי שלנו. בקבוצה אינטימית ותומכת תינתן אפשרות להעלאת קטע דרמטי מהחומרים האישיים.

 נושאי הקורס

  • מהי ביבליותרפיה וכיצד היא פועלת על הנפש
  • המעשייה העממית ויתרונותיה התרפויטיים
  • בובות וזיכרונות – בובות כמייצגות חוויה אנושית
  • הסיפור והחפץ האישי, חפצי ילדות, משפחות חפצים..
  • צעצועים- דגם מוקטן של החוויה והמציאות
  • העלאת קטע דרמטי מחומרים האישיים