קורס מספר 21

סטאז' בהוראת בובנאות ותיאטרון בובות

בהנחיית מוריה בן אבות

מועד הקורס      יום חמישי 9:30 – 12:45

היקף הקורס      112 שעות

תאריך פתיחה   10/11/2022

הקורס עוסק בהעמקת הידע וההתנסות בעבודה קבוצתית עם בובות במסגרות השונות מגיל 3 ועד גיל 100. התלמידים ייבחרו מסגרת של קבוצת התנסות לעבודת הסטאז' אותה יבצעו בהדרכה וליווי של מורי בית הספר. יושם דגש על חקירה משותפת של מהות תפקודיה של הבובה והקניית דרכים שונות ליצירת בובות חדשות המתאימות לצרכים הקבוצתיים המשתנים

נושאי הלימוד:

   • בניית תכנית לימודים לקבוצת ההתנסות
   • סדנת תיאטרון בובות – תכנון פיזי, הגשת חומרים וחלוקת זמן
   • עיצוב ובניית בובות והתאמתן למסגרת הקבוצתית
   • כתיבה ובימוי קבוצתיים
   • רכישת כלים למתן משוב עצמי לעבודה
   • התנסות מעשית בהיקף של 50 שעות ב- 25 מפגשים קבוצתיים