קורס מספר 38

שעת סיפור בכתה ובגן – אמנות הסיפור בעל פה

בהנחיית שמואל שוחט

מועד הקורס      יום רביעי 14:00 – 17:15

היקף הקורס      56 שעות – 2 ש"ש

תאריך פתיחה   16/02/2022

בשחר ההיסטוריה, בטרם הומצאו הרדיו, הקולנוע, הטלוויזיה והאינטרנט, ישבו בני אדם מסביב למדורה והאזינו לסיפורים. המספר היה כל יכול, מתבונן וחווה, מכשף וחולם. בימינו זוכה אמנות הסיפור להכרה מחודשת ולרנסנס ומקצועי. קורס זה מיועד לכל מי שאוהב לספר, רוצה לספר או מעוניין לשלב את אמנות הסיפור בתחומי החינוך, הטיפול, או העבודה הקהילתית.

 נושאי הלימוד

  • טכניקות בסיסיות באמנות מספר הסיפורים:
  • בניית מתח, קצב ויצירת קשר עם קהל
  • שפת הגוף של מספר הסיפורים
  • שימוש בקול ותנועה באמנות מספר הסיפורים
  • אגדות עם, מיתוסים סיפורים אישיים וסיפורי מסע
  • איך לאלתר סיפור?
  • סיפורים לילדים, סיפורים למבוגרים