קורס מספר 14

תיאטרון בובות בחינוך ובטיפול (קורס בוקר)

בהנחיית ענת גייגר שבתאי

מועד הקורס      יום חמישי 9:30 – 12:45

היקף הקורס      112 שעות

תאריך פתיחה   02/11/2022

משחר ההיסטוריה בובות התיאטרון שימשו כאמצעי לבידור ושעשוע, כמו גם לביקורת ומחאה. כיום, תפקידן גדל והולך גם בתהליכים חינוכיים, חברתיים וטיפוליים. היתרונות הגדולים של הבובות הינם בתחום הדיאלוג והתקשורת. שם הן משמשות כאובייקט מגשר בין העולם הפנימי-סובייקטיבי של האדם לבין המציאות החיצונית הסובבת אותו. מטרת הקורס היא לפתח מיומנויות לשימוש בתיאטרון בובות בתהליכים אישיים וקבוצתיים ככלי תקשורת והבעה לא שגרתיים במסגרות השונות.

מנושאי הלימוד

  • הבובה ככלי השלכתי רב עוצמה
  • פיתוח יצירתיות ודמיון, כישורים מוטוריים ודימוי עצמי דרך תיאטרון הבובות
  • עיבוד תכנים חברתיים, אישיים וספרותיים ליצירה בתיאטרון בובות
  • הבובה המתווכת – בובות החבר, תפקידה ושימושיה השונים
  • עושים הצגה: מסיפור להצגת בובות.
  • הקורס מלווה ברקע תיאורטי, לימוד בסיסי של הפעלת בובות ובניית בובות בטכניקות פשוטות.