קורס מספר 1

תולדות אמנות תיאטרון הבובות – קורס עיוני בזום

בהנחיית מירי פארי

מועד הקורס      יום חמישי 16:00 – 17:30

היקף הקורס      56 שעות

תאריך פתיחה   21/10/2021

קורס פרונטלי + זום

קורס עיוני העוסק בהתפתחות עולם הבובנאות, האנשת חפצים ומסיכות מראשית ההיסטוריה האנושית עד ימינו. הקורס שם גדש על הקשרים האמנותיים תרבותיים חברתיים דרך אמצעי המבע השונים של המדיום.

מנושאי הלימוד

  • מקורות והיסטוריה של אמנות תיאטרון הבובות בתרבויות השונות
  • התיאטרון העממי והחתרני מול התיאטרון הממוסד
  • פאנץ וג'ודי, פולצ'ינלה ופטרושקה
  • העת החדשה, המודרניזם ושבירת הכללים
  • השפעות אמנות המאה העשרים על תיאטרון הבובות
  • תיאטרון הבובות בעולם גלובלי
  • הפגישות משלבות סרטים, תמונות וטקסטים ממקורות שונים.

היקף הקורס   56 שעות

מועד הקורס  – יום חמישי בשעה   16:00 – 17:30