ראיון לערוץ יצירה מקומית

טל מן מראיינת

את שרה סיבוני ודבורה צפריר

לקראת פרוייקט יצירת בובות ענק לתיאטרון רחוב בהנחיית שרה סיבוני וגילי אולמר קוזין

אייטמים נוספים מן התקשורת

חדשות