חגיגת קיץ 2022

7 קורסים וסדנאות

לאמני בובות, מספרי סיפורים, שחקנים, אנשי חינוך, יוצרים ומטפלים

היקף כל קורס 20 שעות

טבלת הקורסים

קורסתאריך ושעה

1. סדנת אמן
עם מיכל סבירוני

סיפורים ומלאכות יד

שני-שלישי-רביעי
25-27 ליולי
בשעות 16:00-21:00

2. קורס בזום

קאמישיבאי –
סיפור מאוייר במזוודה בהשראת אמנות הסיפור היפנית

ד"ר פטריסיה אודונובן

יום שני-שלישי-רביעי-חמישי, ראשון
8-11, 14 לאוגוסט
בשעות 17:00-20:00

3. קורס בוקר

תיאטרון בובות כשפה
אלטרנטיבית בחינוך ובטיפול

דבורה צפריר

יום שלישי-רביעי-חמישי
9-11 לאוגוסט
בשעות 10:00-15:00
4. בובות בשעת סיפור
ענת גייגר שבתאי
יום חמישי-שישי, ראשון
18-19, 21 לאוגוסט
בשעות 16:00 – 21:00
(יום שישי בשעה 9:00 – 14:00)
5. תרפיה דרך כלי התיאטרון (בשילוב בובות)
עליזה בן יהודה
יום שני-שלישי-רביעי
22-23-24 לאוגוסט
בשעות 16:00-21:00
6. תיאטרון בסלון – תיאטרון חפצים אוטוביוגרפי
מוטי ברכר
חמישי-שישי, ראשון
25-26, 28 לאוגוסט
בשעות 16:00 – 21:00
(יום שישי בשעה 9:00 – 14:00)
7. תיאטרון קולאז' מוזיקלי - מבובות נייר לוידיאו קליפ
גיל אולמר-קוזין
יום שני-שלישי-רביעי
29-30-31 לאוגוסט
בשעות 16:00-21:00
קורסמנחהתאריךשעה
1.

סיפורים ומלאכות יד
סדנת אמן
עם מיכל סבירוני

מיכל סבירונישני-שלישי-רביעי
25-27 ליולי
16:00 – 21:00
2.

קורס בזום

קאמישיבאי –
סיפור מאוייר במזוודה בהשראת אמנות הסיפור היפנית

ד"ר פטריסיה אודונובןיום שני-שלישי-רביעי-חמישי, ראשון
8-11, 14 לאוגוסט
17:00-20:00
3.

קורס בוקר

תיאטרון בובות כשפה
אלטרנטיבית בחינוך ובטיפול

דבורה צפריריום שלישי-רביעי-חמישי
9-11 לאוגוסט
10:00-15:00
4. בובות בשעת סיפור ענת גייגר שבתאייום חמישי-שישי, ראשון
18-19, 21 לאוגוסט
16:00 – 21:00 (יום שישי בשעה 9:00 – 14:00)
5. תרפיה דרך כלי התיאטרון (בשילוב בובות) עליזה בן יהודהיום שני-שלישי-רביעי
22-23-24 לאוגוסט
16:00-21:00
6. תיאטרון בסלון – תיאטרון חפצים אוטוביוגרפי מוטי ברכרחמישי-שישי, ראשון
25-26, 28 לאוגוסט
16:00 – 21:00 (יום שישי בשעה 9:00 – 14:00)
7. תיאטרון קולאז' מוזיקלי - מבובות נייר לוידיאו קליפ גיל אולמר-קוזיןיום שני-שלישי-רביעי
29-30-31 לאוגוסט
16:00-21:00

מחירים והרשמה 

מחיר כל קורס    890 ש"ח    ניתן לחלק ל-3 תשלומים.  

יש למלא טופס הרשמה ולשלוח למשרד בית הספר  – קישור לטופס הרשמה

הנחות: 

קורס ראשוןמחיר קורס
בהרשמה ל-2 קורסים
מחיר קורס
בהרשמה ל-3 קורסים ואילך
תלמידים חדשים890 ש"ח810 ש"ח770 ש"ח
תלמידי ביה"ס תשפ"ב800 ש"ח750 ש"ח 720 ש"ח
תלמידים ותיקים850 ש"ח800 ש"ח760 ש"ח
גמלאים וחיילים820 ש"ח770 ש"ח 740 ש"ח
חדשות